Mokrá

Foto 34. Naduřelá karbonátová žíla s dutinou uložená ve vápencích, lom Západ, stav 13.10.2005.