Mokrá

Foto 36. Přibližně metrová poloha tvořená hrubě zrnitým agregátem kalcitu, lom Západ, stav 13.10.2005.