Mokrá

Foto 44. Badenské vápnité jíly vyplňující dutiny ve vápencích, lom Západ, stav 13.10.2005.