Mokrá

Foto 45. Badenské vápnité jíly s úlomky vápenců vyplňující dutiny ve vápencích, lom Západ, stav 13.10.2005.