Mokrá

Foto 50. Sedimenty spodního badenu - poloha štěrků v píscích, lom Západ, stav 13.10.2005.