Mokrá

Foto 58. Vrásová deformace vápenců, lom Střed, stav 13.10.2005.