Mokrá

Foto 59. Tektonické postižení hornin - grafitizované kataklazity, lom Střed, stav 13.10.2005.