Mokrá

Foto 60. Typická černá barva grafitizovaných kataklazitů, lom Střed, stav 13.10.2005.