Mokrá

Foto 61. Typická černá barva grafitizovaných kataklazitů - styk s vápenci, lom Střed, stav 13.10.2005.