Mokrá

Foto 62. Typická černá barva grafitizovaných kataklazitů, lom Střed, stav 13.10.2005.