Moravské Bránice

Foto 10. Struktura kontaktního skarnu - krystaly granátu (0,5 cm), křemene a živce.