Moravské Bránice

Foto 4. Sběrateli vykopaná drobná šachtice s projevy kontaktní mineralizace, stav 5.9.2005.