Moravské Bránice

Foto 5. Sběrateli vykopaná drobná šachtice s projevy kontaktní mineralizace, stav 5.9.2005.