Moravské Bránice

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 83 (B4), pozice lokality je vyznačena červeným obdélníčkem.