Moravské Bránice

Obrázek 1. Schéma výchozů a strukturní měření v blízkém okolí lokality, podle Nováka (1977).