Mrákotín

Foto 4. Jednoduché aplitové a pegmatitové žíly mají obvykle mocnost do 15 cm, stav 21.7.2005.