Mrákotín

Foto 5. Struktura středně zrnitého granitu bez porfyrických vyrostlic, stav 21.7.2005.