Mrákotín

Foto 6. Struktura středně zrnitého granitu bez porfyrických vyrostlic, stav 21.7.2005.