Mrákotín

Foto 7. Struktura středně zrnitého granitu s ojedinělou porfyrickou vyrostlicí živce a drobnou mafickou uzavřeninou, stav 21.7.2005.