Nedvědice - mramor

Foto 1. Přístupová cesta k lokalitě - starý mramorový lom. Asi 200 m za severní stěnou je lokality, stav 31.3.2005.