Nedvědice - mramor

Foto 5. Struktura wollastonit-vesuviánové horniny s polohami modrého kalcitu.