Nedvědice - mramor

Foto 6. Struktura wollastonit-vesuviánové horniny s polohami modrého kalcitu.