Nedvědice - mramor

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:200 000, list Česká Třebová, výrazná je linie mramorových těles na hranici moravika a svrateckého krystalinika.