Nedvědice - rula

Foto 1. Přístupová lesní cesta asi 100 m před lokalitou, stav 31.3.2005.