Nedvědice - rula

Foto 4. Struktura ortoruly se zřetelnou foliací, stav 31.3.2005.