Nedvědice - rula

Foto 7. Pertitický K-živec, muskovit a biotit; rula, XPL.