Nedvědice - rula

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 85 (A1), lokalita vyznačena modrým kroužkem.