Nová Ves u Rýmařova

Foto 8. Halda od šachty "Boží dar",  na vrcholu haldy, stav 16.5.2005.