Nová Ves u Rýmařova

Graf 1. RTG difrakční záznam pyromorfitu (tabulka 1) z Nové Vsi u Rýmařova, měřeno na přístroji STOE Stadi P, CoK (alfa 1) záření.