Nová Ves u Rýmařova

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 55 (E2), poloha lokality vyznačena oranžovým kroužkem.