Ramzová - Obří skály

Foto 1. Obří skály tvoří dominantu krajiny - pohled ze svahu Šeráku, stav 15.7.2005. 

 Obří skály