Ramzová - Obří skály

Foto 2. Obří skály - pás skalních hradeb ve směru VJV - ZSZ, stav 10.8.2006. 

 Obří skály