Ramzová - Obří skály

Foto 3. Obří skály - pás skalních hradeb a izolovaných skal ve směru VJV - ZSZ, stav 10.8.2006. 

 Obří skály - skalní hradby