Ramzová - Obří skály

Foto 5. Selektivní zvětrávání svoru - polohy bohatší křemenem jsou odolnější a vytváří se plastická textura na povrchu, stav 10.8.2006.

Obří skály - zvětrávání svoru