Ramzová - Obří skály

Foto 6. Porfyroblasty staurolitu ve svoru, stav 16.7.2005.

Obří skály - porfyroblasty staurolitu