Ramzová - Obří skály

Foto 7. Porfyroblasty staurolitu ve svoru, stav 16.7.2005.

staurolit ve svoru - Obří skály