Ramzová - Obří skály

Foto 8. Křemenné čočky ve staurolitických svorech, stav 16.7.2005.

Obří skály - křemenné čočky