Ramzová - Obří skály

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 55 (A1), lokalita je vyznačena modrým bodem.

Obří skály - turistická mapa