Ramzová - Obří skály

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:50 000, list 14-24 Bělá pod Pradědem (Opletal a kol., 1997, ČGÚ). 37 - dvojslídný svor, místy s ganátem a staurolitem; 47 - erlán, místy s vložkami rul; 51 - mylonitizovaná biotitová až dvojslídná ortorula až blastomylonit.

Obří skály - geologická mapa