Olbramovice - Leskoun

Foto 1. Pohled na etážový lom v úrovni 1. patra, stav 26.7.2005.