Olbramovice - Leskoun

Foto 10. Poruchová zóna (mocnost 0,2 m) v tělese granodioritu, stav 26.7.2005.