Olbramovice - Leskoun

Foto 13. Pegmatitová žilka prorážející granodiorit, stav 26.7.2005.