Olbramovice - Leskoun

Foto 16. Albitově zdvojčatělý plagioklas postižený silnou sericitizací, granodiorit, XPL.