Olbramovice - Leskoun

Foto 2. Pohled na etážový lom ze zahloubeného patra, stav 26.7.2005.