Olbramovice - Leskoun

Foto 3. Pohled na etážový lom z úrovně 1. patra, stav 26.7.2005.