Olbramovice - Leskoun

Foto 4. Pohled na etážový lom od vstupní části, stav 26.7.2005.