Olbramovice - Leskoun

Foto 8. Systém poruchových zón v tělese granodioritu, stav 26.7.2005.