Olbramovice - Leskoun

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 83 (C4), lom je v levé horní části.