Olšovec

Foto 6. Střídání poloh drob a jílových břidlic, stav 28.6.2005.