Pernštejn

Foto 1. Přístupová lesní cesta k lomu pod Pernštejnem, zprava příchod od silnice, stav 3. 4. 2005.